۰۳۱۳۲۲۰۸۳۳۳

پروسی اسید-Prosi Acid L
چهارشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۵
0 نظر
3337 بازدید

 

 

Prosi Acid L

 

 

 

Total Nitrogen = 15% (W/W) (17/5% W/V)

Ureic Nitrogen =15% (W/W) (23/8% W/V)

Sulphur oxide (SO3) = 40% (W/W)

Density= 1/6 gr/cc

pH= 1

 

پروسي اسيد محصولی بی نظیر جهت اصلاح خصوصیات فیزیکی خاک های قلیایی و آهکی ، افزایش نفوذپذیری و کاهش pH خاک است و همچنین نقش ارزنده ای در حذف بی کربنات ها از آب آبیاری و کاهش تنش های شوری دارد.از پروسی اسید میتوان جهت استفاده در ادوات آبیاری به منظور پیشگیری و تمیزی وسایل از رسوب شیمیایی استفاده کرد.

تذکر: ممکن است در صورت تماس این ترکیب با پوست، موجب سوختگی شود،بنابراین در هنگام مصرف از دستکش استفاده شود.

مقدار مصرف : 1 تا 2 بار در ماه به میزان 200 تا 300 سی سی در هرمتر مکعب خاک می باشد.

 

 

      

 

 

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر