۰۳۱۳۲۲۰۸۳۳۳

سیاست های کلی محیط زیست در بخش کشاورزی اجرایی می شود
یکشنبه ۲۰ دى ۱۳۹۴
0 نظر
1960 بازدید

نخستین نشست شورای محیط زیست وزارت جهاد کشاورزی، با هدف بررسی و تطبیق سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و اجرایی شدن آن در بخش کشاورزی برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در این نشست، مدیران مرتبط با زیربخش های کشاورزی و نمایندگان تشکل ها، بهره برداران و شرکت های وابسته به این وزارتخانه، دور هم جمع شدند تا راهبردهای بخش کشاورزی را برای تحقق سیاست های کلی محیط زیست بررسی و تدوین کنند.
بنابر ابلاغیه سیاست های کلی محیط زیست کشور که در 26 آبان ماه سال جاری، طی نامه ای از سوی مقام معظم رهبری به روسای قوا ابلاغ شده است، بر مواردی از جمله مدیریت جامع، هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی از قبیل هوا، آب، خاک، تنوع زیستی مبتنی بر توان و پایداری زیست بوم، ممانعت از انتشار انواع آلودگی های غیر مجاز، مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست محیطی مانند بیابان زایی، پرداختن به محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیریت پسماند و پساب ها تاکید دارد که باید در بخش کشاروزی اجرا شود.
در این نشست که در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، دکتر محمد شجاع الدینی مدیر کل دفتر محیط زیست و سلامت غذای وزارت جهاد کشاورزی، از تصویب آیین نامه فعالیت شورای محیط زیست کشاورزی و آغاز فرآیند تعیین راهبردهای اجرایی برای سیاست های کلی محیط زیست در این شورا خبر داد.
وی با بیان این که وزارت جهاد کشاورزی در تغییر و اصلاح رویکردها و توجه به حفظ محیط زیست و توسعه پایدار در سطوح سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای طرح ها و پروژه های این بخش مصمم است، گفت: با تصویب سیاست های کلی محیط زیست کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری که به دنبال تصویب اهداف توسعه پایدار( SDGs) در سازمان ملل متحد انجام شده، وزارت جهاد کشاورزی وارد مرحله جدیدی از جهت گیری ها شده است.
رییس شورای محیط زیست کشاورزی اظهار داشت: پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیم به ویژه در اثر افزایش گازهای گلخانه ای، بیابان زایی، سیل، خشکسالی و پدیده گرد و غبار، تداوم تولیدات بخش کشاروزی و اوضاع اقتصادی و اجتماعی بهره برداران بخش کشاورزی را با چالش مواجه کرده است.
وی، شورای محیط زیست کشاروزی را مرکزی برای تضارب آرا و اندیشه ها، پیش بینی تحولات و شرایط آینده، ایجاد رویکرد یکپارچه و اتخاذ روش های عملی برای رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی پایدار و محلی برای اتخاذ سازو کارهای عملیاتی حفظ محیط زیست در روند جاری بهره برداری و تولید در بخش کشاروزی دانست.
عضو کمیته ملی توسعه پایدار کشور افزود: با توجه به آثار فعالیت های کشاورزی بر محیط زیست و زندگی مردم، باید پذیرفت که پایداری محیط زیست به کشاروزی پایدار وابسته است.
وی در عین حال تصمیم سازی و ارایه تصمیمات یکپارچه در برنامه ریزی ها را از اهداف تشکیل شورای محیط زیست و توسعه پایدار وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد.
در این نشست، سیروس صدیقی معاون دفتر محیط زیست و سلامت غذای وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که حرکت به سوی حفظ محیط زیست در اسناد بالادستی همچون سند چشم انداز 20 ساله، سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری، سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی ابلاغی مقام معظم رهبری، سیاست های قانون برنامه ششم توسعه، برنامه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، ضوابط و اهداف توسعه پایدار و برنامه ملی آمایش سرزمین تاکید شده است، گفت: این دفتر، سیاست های محیط زیست در بخش کشاروزی و منابع طبیعی را در 22 بند پیشنهاد داده که باید مورد بررسی اعضای شورای محیط زیست وزارتخانه قرار گیرد.
وی افزود: ما وظیفه داریم سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری را با مجموعه وظایف وزارت جهاد کشاوری تطبیق دهیم و آن را مکتوب و تصویب کنیم که در نهایت از آن سیاست های محیط زیست بخش کشاروزی بیرون آید.
صدیقی در عین حال کیفیت اثر بخشی سیاست های محیط زیست بخش کشاروزی را مهم دانست و اذعان داشت: بیشتر کشورهایی که از وضعیت موجود محیط زیست و تغییر اقلیم ضربه می خورند، کشورهای در حال توسعه هستند.

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر